Yhdistyksen uusi hallitus 2016-2017

Yhdistyksen uuden hallituksen järjestäytymiskokous ja ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin maanantaina 9.5.2016.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Silvia Pinan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Rosaria Lehtinen. Aino Hovi valittiin jatkamaan sihteerinä ja Lia Gasbarra tiedottajana. Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Tarja Bellaveglia ja toiseksi tiedottajaksi Marika Tuohimetsä. Kokouksessa sovittiin myös muiden johtokunnan jäsenten tehtävistä ja vastuunjaosta.