Nuovo comitato direttivo

Gentili colleghe e colleghi,

durante l’Assemblea Annuale tenutasi ieri, sabato 18 aprile 2020 via Zoom, è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo. Subito dopo l’assemblea annuale, è stata organizzata la riunione per l’attribuzione degli incarichi.

Il direttivo ha confermato Silvia Pina alla presidenza, Marika Tuohimetsä vicepresidente, Anni Lähteenmäki proseguirà nel ruolo di segretaria e Lia Gasbarra in quello di portavoce, affiancata da Marika Tuohimetsä, Cecilia Cimmino continuerà nel ruolo di tesoriera e Tarja Bellaveglia vicetesoriera, Mattia Retta rappresenterà l’associazione presso Sukol.

Sono, inoltre, stati eletti tre membri supplenti: Rosaria Lehtinen, Heikki Kotilainen e Domenico Pardo.

Il nuovo revisore dei conti è Tea Pelkonen e il nuovo vice revisore è Rosella Daghetti.

Benvenuti ai nuovi membri!

Yhdistyksemme vuosikokous järjestettiin tänään Zoom-istuntona ja vuosikokouksessa valittiin uusi johtokunta. Vuosikokouksen jälkeen johtokunta piti järjestäytymiskokouksen, jossa päätettiin johtokunnan jäsenten tehtävistä.

Tässä johtokunnan kokoonpano ja tehtävät: puheenjohtajana jatkaa Silvia Pina, varapuheenjohtajana Marika Tuohimetsä, sihteerinä Anni Lähteenmäki, tiedottajana Lia Gasbarra, rahastonhoitajana Cecilia Cimmino, vararahastonhoitajana Tarja Bellaveglia ja Sukol-edustajana Mattia Retta.

Varajäsenemme tänä vuonna ovat Rosaria Lehtinen, Heikki Kotilainen ja Domenico Pardo.

Kiitämme toiminnantarkastajan tehtävät jättävää Airi Seiloa lämpimästi työstä Suomen Italianopettajien yhdistyksessä!

Uusi toiminnantarkastajamme on Tea Pelkonen ja uusi varatoiminnantarkastajamme Rosella Daghetti.

Tervetuloa uudet jäsenemme!

Il Comitato direttivo

Lascia un commento