INVITO: Incontro sulla valutazione delle competenze (Zoom) / Keskustelu osaamisperusteisuudesta (Zoom)

Gentili colleghe e colleghi,

la valutazione delle competenze degli studenti dei corsi di italiano nelle scuole serali è un argomento molto attuale che riguarda diversi membri della nostra associazione. Sabato 1 ottobre dalle 10:00 alle 11:30 ci incontriamo su Zoom per discutere in maniera informale della valutazione delle competenze, con l’obiettivo di condividere idee, consigli ed esperienze. L’evento sarà in italiano e finlandese.
Benvenuti!

COSA: Discussione sulla valutazione delle competenze nei corsi delle scuole serali
QUANDO: Sabato 1 ottobre dalle 10:00 alle 11:30
DOVE: Zoom (il link verrà inviato ai partecipanti un giorno in anticipo)
PER CHI: in particolare per gli insegnanti delle scuole serali e per tutti coloro che sono interessati all’argomento della valutazione delle competenze

Ilmoittautuminen / Modulo di iscrizione: https://forms.gle/Sy495P2fZ3iBXJQm8

Il Comitato direttivo
www.italianopettajat.fi

Gentili colleghe e colleghi,

opiskelijoiden osaamisen arviointi vapaan sivistystyön italian kielen kursseilla on ajankohtainen asia, joka koskee monia yhdistyksen jäseniä. Kokoonnumme Zoomissa lauantaina 1.10. klo 10:00-11:30 ja keskustelemme vapaamuotoisesti osaamisen arvioinnista ja jaamme ajatuksia, kokemuksia ja suosituksia. Tapahtuman kielet ovat suomi ja italia.

Tervetuloa!

MITÄ: Keskustelu osaamisen arvioinnista vapaan sivistystyön kursseilla
MILLOIN: Lauantai 1.10. klo 10:00-11:30
MISSÄ: Zoom (linkki lähetetään osallistujille tapahtumaa edeltävänä päivänä)
KENELLE: Erityisesti vapaan sivistystyön opettajille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osaamisen arvioinnista

Il Comitato direttivo

www.italianopettajat.fi

Lascia un commento